Tin tức chung

THÔNG BÁO: V/v: Gia hạn kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật J-CEST ngày 17/5/2020

THÔNG BÁO: V/v: Gia hạn kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật J-CEST ngày 17/5/2020

by Hiệu Vũ Văn -
Number of replies: 0

Viện xin thông báo, do ảnh hưởng của dịch Viêm Phổi Cấp, ngày 16/04/2020 các đơn vị, công ty mới hoạt động trở lại sau thời hạn 15 ngày cách ly xác hội.
    -    Vì vậy, hạn đăng ký thi sẽ được chuyển từ ngày 16/04/2020 sang ngày 30/04/2020.
    -    Viện xin Thông báo để các đơn vị, học sinh nắm được lịch đăng ký

Liên hệ: Viện khoa học Đào tạo Phát triển Nhân lực Để được hỗ trợ.